Home
Wat is IHGO?
 
Gezinsdag
Bezinningsdag
Plaatselijke werkgroepen
Gezinsweekend
Nieuwsbrief
Katholiekgezin.nl
Ons dagelijks brood
Wereldgezinsdagen
Agenda
 
Steun het IHGO
ANBI
Doorgeven
adreswijziging
Contact

Katholiekgezin.nl
Bezoek onze site Katholiekgezin.nl voor veel informatie en het laatste nieuws voor het katholieke gezin.

ANBI

Naam

Instituut voor Huwelijk, Gezin en Opvoeding

Fiscaal nummer

RSIN/fiscaalnummer: 8037.70911
Vestigingsplaats: Oss

Contactgegevens

Stichting IHGO
telefoon: 0412-484581
e-mail: info@ihgo.nl
website: www.ihgo.nl

Doelstelling

Het IHGO (Instituut voor Huwelijk, Gezin en Opvoeding) werd in 1988 opgericht om het geloofsleven van katholieke gezinnen te bevorderen en hun onderlinge verbondenheid te stimuleren.

Dit willen we bereiken door middel van:
  1. Versterken en verdiepen van het geloofsleven van gehuwden en gezinnen
  2. Bevorderen van geloofsoverdracht binnen het gezin
  3. Ondersteuning van ouders bij de opvoeding van kinderen vanuit katholieke waarden
  4. Bevorderen van ontmoeting en netwerken van katholieke gehuwden en gezinnen
  5. Uitdragen van een positieve, katholieke visie op huwelijk, gezin en opvoeding
Bij al onze activiteiten staan drie dimensies centraal: relatie binnen het gezin en tussen gezinnen, relatie van gezinnen met de Kerk, relatie met God (sacramenten en gebed).

Beleidsplan

Het beleidsplan is om elk jaar informatie, hulp en steun te verschaffen betreffende alle zaken welke betrekking hebben op het huwelijk, het gezinsleven en de opvoeding, aan allen die daarbij betrokken zijn, alsmede studie te verrichten en te laten verrichten. Dit gebeurd met name door de website katholiekgezin.nl en het organiseren van gezinsdagen en bezinningsdagen.

Bestuur

FunctieNaamE-mail
VoorzitterMonique Boons-Prinsenvoorzitter@ihgo.nl
SecretarisKarin Veldman-Wouterssecretaris@ihgo.nl
PenningmeesterJohan Biesjot a.i.penningmeester@ihgo.nl
Geestelijk leidsmanH.E.H. Plebaan Michel Hagen

Beloningsbeleid

Van de bestuursleden kunnen de reiskosten worden gedeclareerd. Voor secretariële en administratieve werkzaamheden is in de begroting een vrijwilligersvergoeding opgenomen.

Financiële verantwoording